Changzhou Jintan Lishen Macinery Co., Ltd
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
เครื่องกดแท็บเล็ตอัตโนมัติ
เครื่องกดยาแท็บเล็ต
เครื่องกดแท็บเล็ตไฮดรอลิก
เครื่องกดเกลือ
เครื่องปั้มเซรามิค
เครื่องทำเม็ดยาการบูร
เครื่องกดแท็บเล็ตโรตารี่
เครื่องกดผง
เครื่องกดลูก
เครื่องกดขี้ผึ้ง
เครื่องกดอัดก้อน
กดแท็บเล็ตกระเช้าดอกไม้